„Emocje - instrukcja obsługi” na starcie

19 października 2022

W szóstej edycji „Motywacji dla zdrowia” podążamy za wyznaczonym wcześniej szlakiem naszego projektu, mającego na celu wsparcie dzieci, młodzież oraz ich rodziców i opiekunów, którzy przeżywają obciążenia emocjonalne. I emocjami właśnie się postanowiliśmy zająć, a także podpowiedzieć do nich instrukcję obsługi.

Emocje są nierozerwalną częścią naszego życia, odczuwamy je na każdym kroku, a jednak nie często zwracamy uwagę na ich wydźwięk, odcienie i na to, co dalej z tą emocją.

Aby mieć wpływ na zarządzanie swoimi emocjami, ba, dobrze nimi zarządzać: konstruktywnie - konieczne jest zdanie sobie sprawy z paru istotnych faktów. I to jest naszym zamiarem w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy za liczne zgłoszenia klas do realizacji zajęć „Emocje - instrukcja obsługi”.

phone-handset