Emocje - rozpoznać, nazwać, zrozumieć

16 listopada 2022

Emocje są nierozerwalną częścią naszego życia, odczuwamy je na każdym kroku, a jednak nie często zwracamy uwagę na ich wydźwięk, odcienie i na to, co dalej z tą emocją.

Aby mieć wpływ na zarządzanie swoimi emocjami, ba, dobrze nimi zarządzać: konstruktywnie -  konieczne jest zdanie sobie sprawy z paru istotnych faktów.

Najpierw potrzebujemy wiedzieć: jaką emocję się przeżywa, nazwać ją; odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego przeżywam taką emocję.

Następnie zrozumieć, w jaki sposób ta emocja na mnie wpływa i na moje zachowanie.

W konsekwencji możliwe jest kontrolowanie swojego zachowania i działania w sposób przemyślany, a nie impulsywny. A taka umiejętność pozwala poszukiwać rozwiązań konstruktywnych właśnie - zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proste.

Prowadzone przez nas warsztaty „Emocje - instrukcja obsługi” są doświadczeniem  zbliżenia się do własnych emocji osobiście oraz w grupie: wyrażenia ich słowem, mimiką, całym ciałem. Rozpoznania osobistych emocji w relacji do rówieśników.

To próba wyrażania naładowanych emocjonalnie komunikatów w sposób zdecydowany, jasny, czytelny, prawdziwy, ale będący pozytywnym komunikatem „ ja” mam taki i taki problem”, w odróżnieniu od komunikatu „ty” jesteś taki i owaki.

Podjęcie tak istotnej dziś tematyki emocji i tego, jak nimi zarządzać, jest wyzwaniem nie tylko dla prowadzących warsztaty, ale przede wszystkim dla tych, którzy się z nimi skonfrontują. A jakie będą owoce- zobaczymy.

Bibliografia:
Sochocka K.M., Jak pomagać nastolatkom zarządzać emocjami? Remedium, Na uzależnienia behawioralne.
Skotnicka M., Język żyrafy- NVC uczy rozpoznawania  i wyrażania uczuć i potrzeb. https://dziecisawazne.pl/jezyk-zyrafy-rozpoznawanie-i-wyrazanie-uczuc-i-potrzeb/

phone-handset