Pomoc psychologiczna dla kogo?

6 sierpnia 2020

Wsparcie psychologiczne obejmuje niezwykle szeroki zakres działań, jakie może podejmować min. psycholog w celu zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i psychicznych (doraźne oddziaływanie). Pojęcie pomocy psychologicznej jest bardzo pojemne, ponieważ obejmuje  nie tylko działania nastawione na doraźną pomoc  ale także na promocje prozdrowotnych zachowań i prewencję. W praktyce to przede wszystkim wspieranie i towarzyszenie osobom w radzeniu sobie z trudnościami i pomaganie im w przejściu najtrudniejszych etapów życia.

Dla kogo pomoc psychologiczna?

Rozmowa z psychologiem to forma pomocy, z której może skorzystać każdy, kto takiej pomocy potrzebuje. Do psychologa może udać się osoba zdrowa, poszukująca porady lub wstępnej diagnozy, ale też z poważniejszymi problemami natury psychicznej. Ten właśnie specjalista na spotkaniu z pacjentem jest w stanie właściwie zorientować  trudnościach klienta i powodach kontaktu z pomagaczem. A kiedy już to wie, wtedy może zaproponować podjęcie interwencji kryzysowej, udzielić poradnictwa lub skierować do odpowiedniego psychoterapeuty czy psychiatry.

Co powinno być dla nas sygnałem, że warto skorzystać z profesjonalnej pomocy?

Może naświetli odpowiedź, pewne porównanie do sytuacji kiedy boli nas ząb i trzeba go wyrwać, można próbować to zrobić samemu i narazić się na konsekwencje braku profesjonalizmu w tej dziedzinie i ciągnące się powikłania. A można udać się do stomatologa i problem rozwiązać właściwie. Tak samo warto skorzystać ze wsparcia kompetentnego specjalisty psychologa, gdy doświadczamy trudności natury psychicznej. Dlaczego warto? Po to, by w trudnej sytuacji lepiej poradzić sobie z przeżywanymi problemami i szybciej znaleźć efektywne sposoby radzenia sobie z nimi. Owszem są sytuacje, w których warto spróbować poradzić sobie samemu, poszukać wsparcia rodziny, przyjaciół, ale gdy to nie pomaga, a nasze cierpienie nie słabnie lub nasila się, to jest to ważny sygnał, że warto zasięgnąć porady fachowca.

Przykładowe wskazania do skorzystania z pomocy psychologicznej

Takie przykładowe wskazania do skorzystania z pomocy psychologicznej to:

utrzymujący się zły nastrój;

przeżywanie stresu,

zaburzeń lękowych,

problemów ze snem;

problemy z kontrolowaniem emocji;

problemy adaptacyjne i związane z relacjami interpersonalnymi;

problemy wychowawcze i rozwojowe u dzieci;

dylematy i wypalenie zawodowe,

brak równowagi między pracą a życiem osobistym;

kłopoty rodzinne o różnym charakterze;

trudności z określeniem problemu, który odczuwalny jest jednak jako obciążenie emocjonalne; zaburzenia psychosomatyczne, a więc objawy lub choroby, które pojawiają się pod wpływem uwarunkowań psychicznych, np. chronicznego stresu.

Z decyzją o konsultacji psychologicznej i rozeznania, czy faktycznie potrzebujemy pomocy psychologicznej czy też nie, lepiej za długo nie zwlekać, ale skonfrontować te nasze problemy z właściwą osobą, ze specjalistą psychologiem.

Bibliografia:

Kostyńska, M., Konsultacje psychologiczne-kiedy warto z nich skorzystać? Pobrano z: https://www.medonet.pl/psyche,konsultacje-psychlogiczne

Kotlarek, M., pomoc psychologiczna- z czym to się je? Pobrano z: https://psycholog-pisze.pl/pomoc-psychologiczna-z-czym-to-sie-je/

phone-handset