Potrzeba promocji zdrowia psychicznego wśród uczniów i uczennic

19 grudnia 2022

Motywacja nasza do planowania kolejnej serii zajęć o emocjach znacznie wzrosła po realizacji warsztatów „Emocje- instrukcja obsługi”.

Ten grunt, który chcieliśmy tylko zasilić - okazał się bardzo spragniony!

Popandemiczna sytuacja wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych odkrywa potrzebę bycia ze sobą nawzajem w sytuacjach innych niż nauczanie przedmiotowe. Bycia właśnie swojej klasie, ale inaczej.

„Warsztaty o emocjach spotkały się z dużym entuzjazmem dzieci i młodzieży. Doświadczanie emocji swoich i ich prawda o sobie w danym momencie, była na tyle inspirująca, iż miało to wyraźne odzwierciedlenie w wypowiedziach uczniów i uczennic” - sprawozdaje nam socjolog z naszej Fundacji.

Wysiłek włożony przez dzieci we wzajemne relacje, szukanie rozwiązań i kompromisów owocowało spokojną, bezpieczną atmosferą, radosnymi i pokojowymi naradami, co w efekcie przynosiło piękne plastyczne prace opisujące emocje z udziałem każdego uczestnika i uczestniczki.

Pojawiające się różnice zdań i czasem rozbieżności interesów w opracowaniach graficznych plakatów, próbowaliśmy potem przełożyć na komunikaty wydawane w języku porozumienia bez przemocy. Czyli zastosowaniu wypowiedzi „ja” potrzebuję – język żyrafy i  unikaniu „ty” taki i owaki - języka szakala.” - podsumowuje Marzena Kita, prowadząca warsztaty.

Oczywiście znalazły się wsród dzieci i młodzieży osoby chcące pracować indywidualnie, i tworzyłam dla nich taką możliwość, ale nie dało się nie zauważyć, że ich praca, ale jednak w towarzystwie dobrze znanych kolegów i koleżanek, daje im poczucie bycia razem, w grupie, i było im z tym dobrze.” - kontynuuje socjolożka.

Po wspólnych podsumowaniach, przeglądzie badań, diagnoz nasza motywacja do kontynuowania cyklu warsztatów „Motywacja dla zdrowia” umocniła się i wzrosła, by kolejne edycje również były potrzebne, jak ta się właśnie okazała.

phone-handset