Siła, która wiąże członków rodziny

9 czerwca 2020

Jesteśmy po ostatnich dwóch tematycznych nagraniach do Poradnika Profilaktyki Domowej. Odcinek czwarty i piąty, ale i nadchodzący szósty traktują o Więziach rodzinnych. Dlaczego tak ważne miejsce zajmuje wśród wielu tematów, które moglibyśmy poruszyć? Postaramy się przybliżyć jego wartość dzisiejszym artykułem.

Mijający czas może sprzyjać integracji rodziny, niewątpliwie. Możliwa jest również sytuacja przeciwna, której raczej sobie nie życzymy, i aby do niej nie dopuścić, warto zawczasu poczynić pewne kroki, które umacniają  nasze więzi rodzinne i relacje w niej panujące.

Rodzina jest szczęśliwa, gdy jest w całości,  czyli jest scalona

Prawie, z zaznaczeniem na prawie, każdy z nas wychował się w rodzinie. Wielu z nas w chwili obecnej w niej żyje, z mężem, żoną, partnerem, partnerką, dziećmi lub jako osoba dorastająca chciałby w przyszłości tę rodzinę założyć. Rodzina jest szczęśliwa, gdy jest w całości,  czyli jest scalona. Inaczej mówiąc zintegrowana, oznacza, że występują w niej intensywne i częste kontakty oraz akceptacja wspólnych systemów wartości, norm i ocen. Nie jest to stan osiągnięty raz i potem już tylko trwa. Jest to  pewien proces, tzn. dzieje się, staje się, trwa w czasie. Wymaga od nas pewnej uważności, wysiłku, czasu, pomysłowości, wzajemnej komunikacji, zgody, a nie rzadko i jakieś sumy pieniędzy. Ale na pewno warto. Warto!

Dziecko potrzebuje naszej stymulacji

W rodzinie, w tym konkretnym środowisku wychowawczym, dziecko uczestniczy w naturalnych, codziennych sytuacjach, wzajemnych interakcjach między członkami rodziny, zdobywa wiedzę o świecie, wartościach, kulturze domu rodzinnego, poznaje sposoby zaspokajania wielu potrzeb
i rozwijania własnych zainteresowań. I tu właśnie ma miejsce ta wzajemna komunikacja, zachodzą określone relacje między członkami rodziny, dotyczące  różnorodnych sytuacji życiowych. Mogą być one jednokierunkowe lub dwukierunkowe – w postaci interakcji czyli równoczesnego, wzajemnego oddziaływania. Często prowadzą one do pozytywnych, korzystnych zmian w dziecku, w rodzinie, a przede wszystkim do wzbogacenia tych naszych relacji w nowe treści i nadanie im niepowtarzalnego charakteru.

Emocjonalne wsparcie w związku przekłada się na relacje z dzieckiem

Jeśli chodzi o współmałżonków, partnerów  ich wzajemne emocjonalne wsparcie stanowi komunikat  dla małżonka (partnera) – rodzica , że jest kochany, szanowany i ceniony, a to z kolei przekłada się na stopień zaangażowania i cierpliwość w relacji tego rodzica z dzieckiem. Takie zachowania i przekazywane komunikaty zdecydowanie rodzinę umacniają, integrują.

Siła, która wiąże członków rodziny

Widzimy więc, że w tej naszej rodzinie wydarza się bardzo wiele różnych, bardzo ważnych sytuacji. Działa cały kompleks sił, które przyciągają jej członków do siebie i nawzajem ich wiążą. I te siły właśnie tworzą WIĘŹ RODZINNĄ. W rodzinie przeważają więzi osobiste, odznaczające się trwałością więzi sięgającą dalej niż tylko jedno pokolenie – nasze babcie i dziadkowie, też ciocie, kuzynostwo – trwałością kształtowaną przez tradycję.

 Co ma wpływ na jakość naszej więzi rodzinnej, na te siły, które ją (tę więź) tworzą?

Otóż wynikają te siły ze związku małżeńskiego, partnerskiego, z naszych przeżyć emocjonalnych, ze stosunków zależności, z postaw, jakie mamy wobec zjawisk społecznych, kulturowych, gospodarczych czy obyczajowych i religijnych. Za jakość i poziom więzi emocjonalnej pomiędzy sobą - są odpowiedzialni wszyscy członkowie rodziny, a wiąże się to ze wzajemnym ujawnianiem życzliwości, zaufania, troski i wsparcia.

I to wszystko, o czym napisaliśmy do tej pory, jest bardzo ważne, bo te nasze więzi rodzinne budują (lub rujnują, oby nie) swoistą, niepowtarzalną  atmosferę rodzinną. Ona to wyrasta z naturalnej więzi miłości, która łączy rodziców ze sobą oraz z dziećmi, czy też rodzeństwo pomiędzy sobą. Takie naturalne, pozytywne podłoże, ta taka nasza „ściółka” emocjonalna, można powiedzieć, umożliwia następnie zaistnienie poczucia odpowiedzialności wśród członków rodziny za rodzinę „razem wziętą”, ale i za dobro każdego z nich osobno.

Każda rodzina tworzy swoistą atmosferę, umożliwia warunki do rozwoju osobistego, do uzyskania dojrzałości emocjonalnej i uzyskania -uwaga- równowagi psychicznej. W tym momencie szczególnie warto podkreślić, że stopniowo odnajdujemy w tych artykułach korzenie, z których ta nasza równowaga emocjonalna wyrasta i od czego zależy. I jak jest istotne jej zachowanie u każdego człowieka, małego czy dorosłego. Dlatego warto, jak to podkreśliliśmy wcześniej, angażować się i mieć wpływ emocjonalnie pozytywny na swoich najbliższych, budować nasze relacje wzajemne w atmosferze miłości i życzliwości, radośnie i twórczo. Pomysłów, w jaki sposób możemy się w rodzinie integrować na pewno jest wiele, a każda rodzina ma swoje sprawdzone sposoby, które skutecznie stwarzają tę niepowtarzalną, niezapomnianą często atmosferę rodzinnego domu, pamiętaną potem przez dłuuugie lata… . A więc warto.

Bibliografia

Krzesińska-Żach, B. (2007). Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń. Białystok; Trans Humane. Pobrano z http://pip.uwb.edu.pl/transhumana

Filipiak, G. (1999). Funkcja wsparcia społecznego w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny, XI, 131-144. Pobrano z http:/hdl.handle.net/10593/4416

phone-handset