Szyfr emocjonalny odkryty w mowie ciała cz. 1

26 września 2020

Czy obserwując sami siebie możemy dotrzeć do swoich myśli i emocji? Czy przyglądając się własnej mowie ciała uda nam się dowiedzieć o sobie trochę więcej, niż wydaje nam się, że wiemy?

Mowa ciała to nic innego, jak uzewnętrznienie naszego stanu emocjonalnego i reakcji na bodźce, które zakłócają naszą wewnętrzną równowagę. Ponieważ o samej równowadze mówiliśmy już w poprzednim artykule, tutaj skupimy się na takim aspekcie, który da nam odpowiedź : czy my sami możemy siebie odszyfrować przyglądając się swojej mowie ciała?

Nasze myśli, emocje i ciało tworzą całość, „interaktywną” całość, oddziaływującą na siebie w zazębiający się sposób czyli wzajemnie od siebie zależną. Nasze emocje i myśli wyrażają się przez ruch w odmienny sposób, a także wyrażają się różnie w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Nasze aktualne myśli i uczucia odzwierciedla mowa ciała.

To jak się zachowujemy, jak stoimy, chodzimy, siedzimy, patrzymy – stanowi specyficzny, nasz osobisty, nie do podrobienia (podobnie jak nasze linie papilarne) - podpis ruchowy. Umiejąc go trafnie zinterpretować, możemy wiele dowiedzieć się na własny temat, a następnie poznając go: świadomie kształtować.

Dlaczego kształtować? Bo świadomie kreując ten nasz podpis ruchowy wywołujemy zmiany w naszym życiu. Tzn. że nasze nowe zachowanie, świadomie wyrażone w świadomym ruchu ciała, takim a nie innym - w informacji zwrotnej- ma wpływ na nas, na nasze myśli i emocje. Będąc w ciele, żyjąc w ciele, jesteśmy tym ciałem. I za każdym razem, kiedy my wpływamy na ciało - ciało wpływa na nas. I jest to udowodnione naukowo.

Mowa ciała stanowi, aż 55% wysyłanych przez nas w procesie komunikacji sygnałów, natomiast słowa to 7%, a brzmienie głosu 38%. Czyli 93% komunikacji zachodzi na poziomie niewerbalnym, w 93% przemawia nasze ciało! Te jego komunikaty to:

  • gestykulacja,
  • mimika,
  • kontakt wzrokowy,
  • brzmienie głosu (intonacja głosu, tempo mówienia, sposób wypowiadania słów),
  • dźwięki paralingwistyczne (płacz, śmiech, westchnienia, chrząknięcia, itp.),
  • postawa ciała,
  • dotyk,
  • odległość od rozmówcy,
  • wygląd zewnętrzny,
  • otoczenie.

Bibliografia:
Ekman, P. Emocje ujawnione. Dokument: PDF. Pobrano z: https://docer.pl/doc/ns5x115
Sokołowska, A. Świadome ciało. Język ruchu. Pobrano z: https://strefarozwoju.pl/wydarzenia/swiadome-cialo-jezy...
Olekszyk, J. Co mówi o nas mowa ciała? Pobrano z: https://zwierciadlo.pl/psychlogia/sprawdz-co-mowi-nasza-mowa-c...

phone-handset