Usłysz swoje potrzeby

21 czerwca 2020

Motywując Was (i przy okazji nas samych) pozytywnie do zdrowia, przyjrzymy się w tym wpisie naszym POTRZEBOM, skorzystamy do tego z planszy opracowanej w ebooku „Zadbaj o siebie. Umysł i dobrostan” K. Waryszak Lubaś do naszych refleksji na ten temat. Temat, którego dobrze jest nie odkładać na później.

Potrzeby ma każdy z nas

Różne. Przejawiają się one w tym, że każdy z nas czegoś pragnie, o czymś marzy, odczuwa różne braki, sygnalizujące to, że czegoś potrzebujemy. Często nasze pomysły czy problemy, których doświadczamy, są przejawem tego, czego w nas lub dla nas - nie ma- brakuje nam. I to poczucie braku, poczucie subiektywne, niezaspokojenia określonych warunków –jest tą naszą potrzebą. Potrzebuję czegoś. Czego? Tzn., że istnieje coś, czego obecnie nie mam ( lub mam w niewystarczającym stopniu), bez czego nie jestem w stanie poprawnie (lub lepiej) funkcjonować. Tę informację o potrzebach dają nam nasze emocje, przyjemne, gdy potrzeba jest zaspokojona, i nieprzyjemne, gdy nie jest.

Psycholog o potrzebach

I nie można tu nie wspomnieć o amerykańskim psychologu Abrahamie Maslow, który jako pierwszy zhierarchizował potrzeby dzieląc je na potrzeby: niższego i wyższego rzędu. Do niższych zaliczymy naszą fizjologię i potrzebę bezpieczeństwa. Natomiast potrzeby wyższego rzędu to: potrzeba miłości i przynależności, szacunku i uznania, oraz samorealizacji. Konieczne jest zaspokojenie najpierw tych niższych potrzeb, by móc realizować potrzeby wyższego rzędu. Maslow sugeruje - uwaga-, że właśnie nasze potrzeby, a nie system kar i nagród, są motywatorami ludzkich zachowań- wyznaczając kierunek w dążeniu do satysfakcjonującego życia.

Potrzeby ludzkie są jakby po kolei ważne. I tej kolejności nie da rady pozamieniać. Bo jeżeli komuś brakuje podstawowych „rzeczy” do przeżycia - nie będzie zajmował się rozwojem osobistym. Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych (pragnienie, głód, sen, przedłużenie gatunku), zaraz następna jest potrzeba bezpieczeństwa (osobistego i socjalnego). Kolejno zaspokajane potrzeby prowadzą do uwalniania nowych-wyższych potrzeb. Tu pojawia się potrzeba miłości i przynależności . Brak przyjaciół czy innych osób, z którymi jest się emocjonalnie związanym-konieczny jest, by go wypełnić tymi wartościowymi dla nas relacjami międzyludzkimi. Dążymy do tego znanymi nam sposobami.

Z rolą człowieka w społeczeństwie wiąże się potrzeba uznania-doceniania i szacunku, przez siebie samego i przez innych. Wtedy też w dalszej kolejności można zajmować się samorealizacją.

Aby jednak znaleźć się w tym momencie - proponujemy Wam, Tobie, byś spróbował: Usłyszeć swoje potrzeby. Czego potrzebuję w tym momencie? Jak się teraz czuję? Czego potrzebuje moje ciało? Czego brakuje mojemu umysłowi, mojej duszy?

By znaleźć – trzeba szukać

I ważne jest, by znaleźć tę odpowiedź. By znaleźć – trzeba szukać. A więc zatrzymaj się, szukaj odpowiedzi do skutku. Może zajmie ci to parę minut, może i dni. Ważne jest to, co znajdziesz. Ten twój skarb na dzisiaj. Tak robiąc dojdziesz do bardzo istotnych miejsc w Tobie, których odkrycie pozwoli ci wejść na drogę, na końcu której będziesz zadowolony. Zadowolony wtedy, kiedy zostaną zaspokojone twoje potrzeby.

Wsłuchaj się w siebie… . Usłysz swoje potrzeby, jakie dziś masz. Rozpoznaj je. Zabaw się trochę w detektywa własnych braków. Czego potrzebuje moje ciało? Jak się dziś czuję? Czego potrzebuje mój umysł? Tu nie ma złych odpowiedzi. Wszystkie są dobre, bo mówią prawdę o Tobie. Co pierwsze przyszło mi na myśl, gdy rzeczywiście już usiadłem, usiadłam, w bezpiecznym, przytulnym miejscu i zaczęłam o tym myśleć?

Zrób to! Działaj!

I gdy już znajdziesz odpowiedź, czego mi brakuje – to jest ciąg dalszy: Jak mogę to osiągnąć, jak mogę zaspokoić tę właśnie potrzebę. I zrób to! Działaj! zrób coś, co zaspokoi twoją konkretnie odkrytą potrzebę. Możesz pójść też dalej i później już ocenić stopień zaspokojenia tej potrzeby, zadowolenie po osiągnięciu zamierzonego celu. A następnie można pokusić się o określenie przyszłych potrzeb i poszukiwanie sposobu ich zaspokojenia… . Takimi krokami dojdziesz do swojej równowagi wewnętrznej i utrzymasz ją nawet wobec różnych przeciwności. Czas, który poświęcasz sobie samemu daje w efekcie konkretne powody do zadowolenia. Odwagi! Powodzenia!

Bibliografia

Na podstawie i z użyciem grafiki „Zadbaj o siebie. Umysł i dobrostan” K. Waryszak Lubaś pobierz cały ebook http://klaudiawaryszaklubas.pl/ebook/
Potrzeby człowieka: piramida potrzeb Maslowa, teoria ERG, zastosowanie teorii potrzeb. Pobrano z https://ideologia.pl/potrzeby-człowieka/
Potrzeby ludzkie i źródła ich zaspokajania. Pobrano z https://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl

phone-handset