Zajęcia antystresowe dla młodzieży - zgłoś klasę

30 kwietnia 2021

Pedagog szkolny lub wychowawca klasy może zgłosić klasę do zajęć online, które poprowadzi socjolog naszej Fundacji. Tematyka spotkania z młodzieżą to zajęcia antystresowe.
Czas trwania zajęć to 1h dydaktyczna dla klasy. Zgłoszenia prosimy kierować na maila: sekretariat_mid@wp.pl w temacie wpisując: MDZ3 - zgłoszenie klasy do zajęć.

Zajęcia są nieodpłatne finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Edit: Informujemy, że wszystkie terminy zajęć zostały zarezerwowane

Dziękujemy za zgłoszenia Państwa Szkół.

phone-handset