Zajęcia dla młodzieży "Emocje - instrukcja obsługi" - zgłoś klasę

13 października 2022

Pedagog szkolny, wychowawca klasy, zainteresowani uczniowie mogą zgłosić klasę do zajęć, które poprowadzi socjolog z naszej Fundacji.

Podczas zajęć "Emocje - instrukcja obsługi" chcemy pokazać jak rozpoznawać i nazywać emocje. Chcemy też poszerzać wiedzę młodych ludzi na temat ich znaczenia i funkcji.

Zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne dla każdej klasy. Są nieodpłatne. Realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w trybie "małego grantu" pod nazwą "Motywacja dla zdrowia 6". Zgłoszenia kierujemy na maila: sekretariat_mid@wp.pl w temacie wpisując: MDZ6 - zgłoszenie klasy do zajęć.

phone-handset