Zajęcia dla dzieci "Rysia i Tolek w Cyberświecie" - zgłoś klasę

23 marca 2022

Pedagog szkolny, wychowawca klasy może zgłosić klasę do zajęć, które poprowadzi socjolog z naszej Fundacji.

Po fali zdalnego nauczania zaplanowaliśmy zajęcia wspierające dzieci, których celem będzie rozwijanie wiedzy i umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i ochrony przed e-uzależnieniami.

Zajęcia kierujemy do dzieci klas 1-3. Socjolog zrealizuje podczas zajęć scenariusz zajęć edukacyjnych opracowany przez Fundację Poza Schematami - Rysia i Tolek w Cyberświecie.

Czas trwania zajęć to 1h dydaktyczna dla klasy. Zgłoszenia kierujemy na maila: sekretariat_mid@wp.pl w temacie wpisując: MDZ5 - zgłoszenie klasy do zajęć.

Zajęcia są nieodpłatne, na realizację 5 edycji „Motywacja dla zdrowia” otrzymaliśmy dofinansowanie w trybie „małego grantu” ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Edit: Informujemy, że wszystkie terminy zajęć zostały zarezerwowane

phone-handset